torsdag 23. februar 2012

Årstidene i ull..


Etter nyttår har eg tova fire bilde. Utan at eg var bevisst på det, har eg tova eitt bilde til kvar årstid.
Vinter bilde ovanfor og nedanfor


Detaljar"No livnar det i lundar,  no lauvast det i li.."
Våren er komen!


Detalj.Så er det sommar! Sommarkveld på fjorden. Dette er berre ein detalj frå sommarbildet mitt Det store bildet forsvann no når eg skulle skriva tekst til og no får eg det ikkje fram att.( De som følgjer meg på face-book har sett det der)


Haust. Sauene beitar fredeleg på marka.